Ийримдер жана секциялар

Ийримдер:

 

 

Ийримдер боюнча маалымат

Осмон Айбашов атындагы орто мектебинде 2020-2021-окуу жылында томондогудой акы толонуучу ийримдер иштеди.

  1.  Дастан,Манас,ыр хор кружогу -кружок жетекчиси Мамбеталиев Айбек Рамазанович

2.     волейбол — кружок жетекчиси-Мамбеталиев Амангелди Жаныбекович

3.   Футбол- кружок жетекчиси- Шамыров Эдилбек Сакинович

4.   » Жаш химик» — кружок жетекчиси- Ибраева Майрамкул  Тажыбаевна

5.   «Англис тилчи»- кружок жетекчиси -Казыбекова Гулбайра  Ажымудуновна

 

Мектепте 4 бирикме иштейт

1.Тилдер бирикмеси -бирикме жетекчиси : Кайкеева Аида Тургуналиевна

2.Табигый илимдер ,математика жана социалдык бирикмеси-бирикме жетекчиси: Ибраева Майрамкул Тажыбаевна

3. Ден соолук,маданият ,искусство бирикмеси-бирикме жетекчиси:Мамбеталиев Айбек Рамазанович

4. Башталгыч класстар бирикмеси-бирикме жетекчиси:Кудайбергенова Назира Алымбековна

 

 

 

 

Мектептин Чыгармачылык Борборунун ийримдеринин жана секцияларынын  2018-2019-окуу жылына жүгүртмѳсү

 

Ийримдин аталышыИш күнүИш убактысыЖетекчинин аты-жѳнүКабинет
1.Бий ийрими «Ритм»ШейшембиШаршемби*

Бейшемби

10:00-14:00

10:00-14:00

Элина Абай кызы 0 555 123456789Чыгармачылык Борбору
2.Бий ийрими «Темп»Шаршемби Бейшемби*Жума9:00-13:30

9:00-13:30

Элина Абай кызы 0 555 123456789Чыгармачылык Борбору
3.Бий ийрими «Элдик»Шаршемби Бейшемби*Ишемби10:00-12:00

11:30-14:00

Элина Абай кызы 0 555 123456789Актовый ЗалРитмика
4.Вокалдык тайпаДүйшѳмбү Бейшемби*Ишемби10:25-13:15

11:25-13:15

 Элина Абай кызы 0 555 123456789Кабинет 203
5.Хор «Ырдаган жүрѳктѳр»Дүйшѳмбү*Шейшемби

Бейшемби

12:00-12:40

12:00-12:40

Балтабаев Сагындык 0555 123456789Актовый залКабинет 203
6.«Шуру жомогу» ийрими«Алтын гγл» ийримиШаршемби Бейшемби*Жума

Ишемби

11:00-13:00

11:00-13:00

10:00-13:00

 Элина Абай кызы 0 555 123456789Чыгармачылык Борбору
7.«Сыйкырдуу колдор» ийримиШаршемби *Шейшемби

Бейшемби

10:00-14:00

10:00-14:00

Элина Абай кызы 0 555 123456789Чыгармачылык Борбору
8.Сүрѳт тартуу ийрими  «Күн желеси»Шаршемби Бейшемби*Жума10:00-14:00

10:00-14:00

 Элина Абай кызы 0 555 123456789Чыгармачылык Борбору
9.МанасчыШейшембиШаршемби *

Бейшемби

8:25-16:30

8:25-16:30

Балтабаев Сагындык 0555 123456789Кабинет 213
10.ШахматарДүйшѳмбүШейшемби

Шаршемби *

Бейшемби

10:00-14:00

10:00-14:00

10:00-14:00

 Элина Абай кызы 0 555 123456789Чыгармачылык Борбору
11.КомузДүйшѳмбүБейшемби*

Ишемби

10:00-14:00

12:00-14:00

 Элина Абай кызы 0 555 123456789Чыгармачылык Борбору
12.Лидерликтин мектебиДүйшѳмбүБейшемби*

Жума

Ишемби

8:25-15:00

9:35-15:00

11:00-14:00

Балтабаев Сагындык 0555 123456789Чыгармачылык Борбору
13.Мультимедиялык технологияларДүйшѳмбүШейшемби

Шаршемби Бейшемби

Жума

Ишемби*

8:45-15:00

10:25-16:30

8:45-15:00

8:45-15:00

 

Балтабаев Сагындык 0555 123456789Чыгармачылык Борбору