Новости

Китеп окуу адамдын ан сезимин остурот
29.03.2021 16
Осмон Айбашов атындагы орто мектебинин табигый социалдык математика усулдук бирикмеси тарабынан дайындалган «Мугалим-чырпыктан чынар остурот» деген темада семинар-тренинг отту. Семинарда окуучуларды шыктандыруу боюнча мектептин биология мугалими Жунушова Нурзат тарабынан атайын даярдалган оюндарды уюштурду. Андан сон физика предметинен мугалим Муратбек уулу Атай тарабынан сабактын максатын туура коюу боюнча доклад окулду. Семинар-тренингдин кийинки этабдарында Ибраева Майрамкул, Маликова […]
17.03.2021 27
Осмон Айбашов орто мектебинде 9-февраль 2021-жылы  тилдер бирикмеси тарабынан «Окуучулардын билим сапатын жогорулатуунун ыкмалары «деген темада семинар болду. Семинарда М.Мансурова тарабынан «Билим сапатын жогорулатуудагы ыкмалар»,А Нурманбетова тарабынан «Аралыктан окутуудагы  койгойлорду чечуунун жолдору»,А.Кайкееванын «Интерактивдуу окутуу» деген темалардын алкагында докладдар окулуп,ал боюнча мугалимдер арасында талкуулар журду. Андан сон Г Казыбекова жаны терминдер жонундо маалымат берди.Семинардын аягында мугалимдерге […]
12.02.2021 17
Аралыктан окутуунун технологиялары
10.02.2021 47