Сабактардын жүгүртмѳсү

Танапистердин ырааттамасы

1-сменаТанапис
18.30-9.155 мүнѳт
2 

9.20-10.05

 

5 мүнѳт
310.10-10.5510 мүнѳт
411.05-11.505 мүнѳт
511.55-12.405 мүнѳт
612.45-13.305 мүнѳт
7 5 мүнѳт

Мектепте окуу 1-сентябрда башталат жана 25-майда бүтѳт

Окуу жылынын узактыгы каникул убактарын эсепке албаганда:

1-класста – 33 жуманы, 2-4-класстарда – 34 жуманы, 5-11-класстарда экзамендик мезгил менен чогуу 34 – 36 жуманы түзѳт.

Каникул убагы 30 календардык күндѳн аз эмес убакыттан турат.